Ankieta Wstępnej Kwalifikacji SARS-CoV-2

   Program służy do wypełniania przez pacjentów ankiety kwalifikacyjnej. Pacjent wpisuje pesel, po sprawdzeniu poprawności peselu aplikacja przeszukuje lokalne bazy świadczeniodawcy w tym bazę mMedica i jeśli znajdzie dane dla podanego peselu to je wystawia. Jeśli to nowy pacjent musi wypełnić podstawowe dane identyfikacyjne.

   Po wypełnieniu ankiety pacjent podpisuje własnoręczne na ekranie dotykowym lub urządzeniu do podpisywania. Ankieta wraz z podpisem jest zapisywana jako plik .pdf (podstawowa wersja nie zapisuje danych pacjenta do baz danych)

przykładowe ekrany:

pobierz wersję demo